Mestská zeleň

 

Taka otazka ma uz skor napadla, ci mesto robi nieco pre vysadbu zelene. Zda sa mi, ze stromy miznu a zelen sa neobnovuje.

Za každý vyrúbaný strom na území mesta je nariadená náhradná výsadba minimálne 2-3 stromov alebo okrasných kríkov. Bohužiaľ bude nejaký čas trvať, kým táto náhradná výsadba dorastie a naozaj pôvodné stromy nahradí.


Pan primator, chcel by som sa opytat, kedy bude mat mesto prirodny park s lavickami, zelenou a mozno aj hojdackami pre dospelych blizko centra mesta, ako niekedy bol park pri Ciernom moste. Momentalne fakt nic take nie je a zahrada umenia je v dost biednom stave. Dakujem za odpoved.

V štádiu realizácie je Ekopark Holá Hora pod Kalváriou, pokiaľ dôjde k dohode s evanjelickou cirkvou, tak by sa tento Ekopark prepojil s Kolmanovou záhradou. Doteraz sme cirkev oslovili niekoľkokrát, vždy s negatívnou odpoveďou.

Momentálne je v príprave 5 parkov: Ekopark Holá Hora, Biokoridor Torysa pri hati, Angelínium na Sekčove, za kostolom Krista Kráľa, Záhrada umenia-výsadba zelene a Starý areál Solivaru, kde plánujeme minipark s lavičkami. Mesto nemá na veľké parky pozemky, ale pripravuje sa aj projekt Lesoparku na Borkute a Cemjate, s cyklochodníkami.

Dňa 6.3.2009 Mesto Prešov usporiadalo sympózium s medzinárodnou účasťou, kde boli prezentované zámery mesta v oblasti zvyšovania cyklodopravy a cykloturizmu. Je to nadväznosť na podaný projekt MeetBike Plus. Na tomto podujatí boli prezentované aj zámery mesta rozširovať zelené parky, zelené cestičky v okolí mesta. Pre švajčiarsky finančný mechanizmus pripravujeme projekt „Vita parky“, ktoré vyplnia túto medzeru. Prezentácie zo sympózia si môžete prezrieť na stránke: www.greenways.sk/dokumenty/prezentacie-z-presova-marec-2009

V územnom pláne mesta je park navrhnutý medzi areálom nemocnice a sídliskom Sekčov na ploche 26 hektárov. Na jeho vytvorenie je však potrebné najprv dané pozemky vykúpiť, čo nie je lacná záležitosť. V súčasnosti mesto vykupuje pozemky potrebné na vytvorenie nového mestského cintorína na Šváboch, lebo o rok už nebude miesto na pochovávanie na terajšom mestskom cintoríne, potom môže prísť na rad mestský park. Mimochodom aj cintorín na Šváboch má byť „cintorínom v parku“ s množstvom zelene.

 

V súčasnosti rokujeme s majiteľom bývalého detského parku pri Čiernom moste o jeho možnom prinávratení mestu, verím, že budeme úspešní.


Planuje sa obnovenie hate na Sidlisku III, popripade uprava tejto casti toku a jeho okolia - Dubravsky most, Novy most Astoria, okolie detskeho dopravneho ihriska az OD Ka.fland. Napr. sirsia vodna plocha alebo park.

Celá zóna je plánovaná pre oddych, šport a zeleň.


Pán primátor, v rozpočte mesta Prešov na rok 2009 je vyčlenených spolu 15 mil. Sk (497,91 tis. eur) na realizáciu projektu "Biokoridor Torysa". Podľa informácií dostupných po krátkom internetovom vyhľadávaní mi nie je jasné, či ide o projekt schválený ešte v r. 2003 počas funkčného obdobia predchádzajúceho primátora, ktorý mal zahŕňať oblasť nábrežia Torysy na území Sídliska III. v úseku od mosta na Bajkalskej po most na Levočskej ulici - Územným plánom mesta určeným na dotvorenie pásu zelene s funkciou biokoridoru s rekreačným využitím, alebo či ide už o iný projekt.

 

Z tohtoročného rozpočtu vyplýva nasledujúce prerozdelenie finančných prostriedkov pre projekt Biokoridor Torysa:

Aktivita 5.2: Ochrana prírody a krajiny Zámer aktivity: Tvorba zelene a parkov - Biokoridor Torysa (VMČ č. 1) ... ... . 6 mil. Sk (199,16 tis. eur) Predmetom aktivity má byť náhradná výsadba zelene v meste uskutočnená podľa štúdie starostlivosti o dreviny. (* dokument tejto štúdie sa mi na webe nepodarilo vyhľadať)

Aktivita 6.9: Rozvoj mesta Zámer aktivity: Atraktívne mesto - Biokoridor Torysa I. etapa ... ... . 9 mil. Sk (298,75 tis. eur) Aktivita obsahuje rekonštrukcie, úpravy, obnovy mestských objektov pre krajší a atraktívnejší život v meste. (* bez bližšej špecifikácie)

V súvislosti s plošným 500 m výrubom stromov, ktorého realizácia začala pred viac ako rokom na ľavom brehu Torysy v úseku pri ulici 17. novembra, a ktorý považujem za necitlivý a devastačný zásah do mestskej zelene, ma zaujíma, či rozpočtové prostriedky pre projekt Biokoridor Torysa majú byť použité pre oblasť tohto výrubu (a v akom objeme) alebo sa týkajú spomínaného úseku na Sídlisku III. (ktorý je po každej stránke v lepšom stave, než úsek po výrube). Nie je mi jasná aktuálna územná lokalizácia projektu Biokoridor Torysa. A samozrejme by ma zaujímala bližšia konkretizácia a kvantifikácia aktivít 5.2 a 6.9.

(* Samotný projekt "Biokoridor Torysa" sa mi taktiež na mestskom webe vyhľadať nepodarilo. Myslím si, že dokumenty mestom realizovaných projektov by mali byť na mestských internetových stránkach dostupné, keď aj nie v detailnej, tak aspoň v rámcovo konkretizovanej podobe. Formulácie zverejnené v rozpočte sú príliš všeobecné a nekonkrétne.)Z rozpočtu na rok 2009 v bode 2.2.5 Iné nedaňové príjmy vyplýva, že výrub stromov je pre mesto nie zanedbateľnou príjmovou položkou. Najväčší objem nedaňových príjmov v sume 32 mil. Sk (1 062,21 tis. eur) sú prostriedky získané za výrub stromov v predchádzajúcich rokoch

Biokoridor Torysa- je to priestor predurčený práve na oddych a ako oddychová zóna bola vždy plánovaná a to v celej dĺžke, od Veľkého Šariša až po Hanisku. V priebehu dvoch rokov vysadíme v Prešove zeleň za 1mil. 160 tis. €, čo je asi 35 mil Sk práve do parkov a biokoridorov tak, aby každá časť mesta mala oddychovú zónu so zeleňou. Na Sídlisku 3 to bude Biokoridor Torysa, na Sídlisku 2 Ekopark Holá Hora a Kolmanova záhrada, Centrum mesta – Záhradu umenia, Sekčov – Angelínum a Šváby a Solivar starý areál Solivarov


Kedy sa dočkáme zelene na najväčšom sídlisku Sekčov, hlavne okolo ciest ktoré nám spôsobujú vysokú prašnosť a hluk. Na sídlisku Sekčov sú iba úbohe fragmenty ktoré postupom času miznú a nahrádzajú ich nákupne centra. Lavičiek na oddych kde by sme si mohli sadnúť je málo, športoviska ktoré sú tu 25 rokov tak sú v katastrofálnom stave, treba ich rekonštruovať. Urobte nám to čo má rieka Torysa oddychovú zónu, aj Sekčov preteká mestom Prešov. Ďakujem
Potrebujeme v našom meste zeleň ako soľ a pritom soli máme dosť, ale tej zelene je veľmi málo. Neverím, že sa na to nenájdu fin.prostriedky.. kedy sa to už konečne pohne tým správnym smerom. Sídliská ako je Sekčov cez ktorý prechádza dialnica z juhu na sever potrebuje zeleň, nie ďalšie bilboardy a obchodné centra. Prosíme vás konajte. Ďakujeme
 


Na sídlisku Sekčov majú byť dva veľké parky. Prvý z nich, ktorý má teraz pomenovanie podľa gréckeho partnerského mesta Park Keratsini, sa má rozprestierať na svahu pod Šalgovíkom od ZŠ Šrobárova po ZŠ Sibírska. Prvé etapy jeho budovania od ZŠ Šrobárova už sú zrealizované v hodnote vyše 8 mil. Sk – sú urobené terénne úpravy, chodníky, zeleň rastie a bude ešte doplnená. Pre ďalšie etapy je však potrebné vykúpiť pozemky od súkromných vlastníkov. Druhý park je v územnom pláne mesta navrhnutý medzi areálom nemocnice a sídliskom Sekčov na ploche 26 hektárov. Aj na jeho vytvorenie je však potrebné najprv dané pozemky vykúpiť, čo nie je lacná záležitosť. V súčasnosti mesto vykupuje pozemky potrebné na vytvorenie nového mestského cintorína na Šváboch, lebo o rok už nebude miesto na pochovávanie na terajšom mestskom cintoríne, potom môže prísť na rad mestský park. Zelené plochy pozdĺž Sekčova by mali vznikať aj ako súčasť výstavby nákupných centier na priľahlých pozemkoch – všetci záujemcovia o ich výstavbu v súčasnej dobe už takú podmienku od mesta Prešov dostávajú.


Neuvazuje sa o revitalizovani kopca za panelakmi na Dumbierskej k ulici Pod Salgovikom. Bol by z toho pekny park zo stromami, lavickami a altanmi. Dnes tam rastie burina a kriky a deti zo sekcova to pravidelne podpaluju.

Na sídlisku Sekčov majú byť dva veľké parky. Prvý z nich, ktorý má teraz pomenovanie podľa gréckeho partnerského mesta Park Keratsiny, sa má rozprestierať na svahu pod Šalgovíkom od ZŠ Šrobárova po ZŠ Sibírska. Prvé etapy jeho budovania od ZŠ Šrobárova už sú zrealizované v hodnote vyše 8 mil. Sk – sú urobené terénne úpravy, chodníky, zeleň rastie a bude ešte doplnená. Pre ďalšie etapy je však potrebné vykúpiť pozemky od súkromných vlastníkov, čo je aj problém plôch medzi bytovými domami na Ďumbierskej ulici a ulicou Pod Šalgovíkom. Mesto Prešov nemôže aj pri najlepšej vôli svojvoľne vysádzať zeleň na cudzích pozemkoch.


Ktora firma a ako sa stara o upravu zelene vramci sidlisk a mesta, pretoze sa mi nezda odborne prevedena.

O údržbu zelene na území mesta sa starali dve firmy – A.S.A. a Sadex, v súčanosti je to len firma SADEX vybraná na základe verejného obstarávania. Objednávateľom prác a kontrolórom ich vykonania je Odbor správy mestského majetku.


Bola kotolna na stiepku (Sidl. III.)vyhotovena za ucelom vyklcovania vsetkej mestskej zelene?

Kotolňu na drevnú štiepku vybudovala spoločnosť Spravbytkomfort Prešov. Mesto Prešov nie je dodávateľom drevnej štiepky pre túto spoločnosť.


Pán primátor, pri kobercovom výrube stromov, ktorý začal cca pre rokom, na nábreží Torysy padli (to tvrdím, lebo som to videl na vlastné oči, aj keď to neviem dokázať) na 500 m úseku za obeť okrem chorých aj zdravé stromy. Považujem to za barbarský prístup k zeleni, ktorej by v Prešove rozhodne mohlo byť viac. Výrub mal podľa môjho názoru prebiehať selektívne a postupne a počas neho mali byť odstránené stromy priebežne nahrádzané výsadbou nových. Podľa mojich informácií vykonali tento paušálny 500m výrub pracovníci Povodia Hornádu a Bodrogu na podnet mesta Prešov. Táto záležitosť by si podľa mňa zaslúžila prešetrenie postupu kompetentných osôb s patričnými konzekvenciami, ktoré by podobnému prístupu k prešovskej zeleni v budúcnosti mali zabrániť. A samozrejme ma zaujíma, či a kedy budú (ak vôbec) vyklčované stromy nahradené novými (aj keď žiaľ potrvá desiatky rokov, kým budú môcť nahradiť ekologickú funkciu tých pôvodných). Celému nábrežiu Torysy by mesto malo venovať oveľa viac pozornosti (okrem iného sem patrí aj dobre známa kauza "koše"), veď je to potenciálne najkrajšia oddychová zóna v Prešove, aj keď v súčasnosti jedna z najzanedbanejších. Myslím, že to tak cíti mnoho Prešovčanov. Nájde sa na riešenie tejto problematiky konečne dobrá vôľa a peniaze v rozpočte? Kedy?

Výrub topoľov pozdĺž Torysy vykonalo Povodie Bodrogu a Hornádu ako správca toku a majiteľ pozemkov na ktorých tieto stromy rástli. Dôvodom bol vysoký vek týchto stromov, z ktorých už opadávali suché konáre a ohrozovali bezpečnosť chodcov. Výrub žiadali aj poslanci za dotknutú časť mesta aj z dôvodu že korene týchto stromov poškodzovali vybudovaný chodník. Podľa vyjadrenia Povodia náhradnú výsadbu budú realizovať v súlade so zákonom do troch rokov, ale pravdepodobne na iných vlastných pozemkoch, kde je pre zeleň viac miesta. Ozelenenie úseku nábrežia pri Ulici 17.novembra bude potrebné riešiť v spolupráci s Prešovskou univerzitou, ktorá je vlastníkom priľahlých pozemkov. Ozelenenie úseku od Mestskej haly po Hanisku sa bude realizovať až po plánovaných úpravách koryta Torysy v rámci protipovodňových opatrení. Mesto Prešov v súčasnosti rieši úsek nábrežia na sídlisku III – už bola vysadená lipová alej okolo cyklistického chodníka ( a dvakrát dosádzaná, lebo stále sa nájde niekto kto tie stromčeky poláme ), a je na realizáciu pripravený projekt tzv. biokoridoru od Veterinárnej nemocnice po Mukačevskú ulicu.


Pan primator, dnesna situacia (8,4,2009), ktora sa udiala na lavom brehu Torysy mi nedala, aby som este nezareagoval. Akym sposobom (aj pravnym) mesto zakroci proti danej neschopnej firme, ktora takmer znicila most ku zimaku, chvalabohu nezabila ani nezranila nikoho, znecistovala Torysu olejom a naftou a navyse, ako mozno vidiet podla zaberov Medialka TV, aj vyhadzovali velke konare do rieky, ktore sa v pohode dalej mohli spracovat na drevnu stiepku.

K tejto veci musia zaujať stanovisko orgány činné v trestnom konaní, ktoré už začali skúmať či nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu. Mesto Prešov uplatní nárok na náhradu spôsobenej škody na lávke cez Torysu voči Povodiu Bodrogu a Hornádu, to si bude musieť danú vec vybaviť s firmou ktorá to spôsobila.


Co sa stane s holorubom na lavom brehu rieky Torysa?? Kym sa nezacalo pilit, tak to tam vyzeralo romanticky, teraz je to odporne a navyse bez kosov je tam neskutocny neporiadok.

Ozelenenie úseku nábrežia pri Ulici 17.novembra bude potrebné riešiť v spolupráci s Prešovskou univerzitou, ktorá je vlastníkom priľahlých pozemkov. Mesto Prešov nemôže aj pri najlepšej vôli svojvoľne vysádzať zeleň na cudzích pozemkoch bez dohody s ich majiteľom. Takéto dohody a výsadbu zelene má v kompetencii Odbor správy mestského majetku, nie Odbor hlavného architekta mesta.


Kedy sa zrealizuje nahradna vysadba za spilene stromy pri Toryse?

Výrub topoľov pozdĺž Torysy vykonalo Povodie Bodrogu a Hornádu ako správca toku a majiteľ pozemkov na ktorých tieto stromy rástli. Povodie je povinné vykonať aj náhradnú výsadbu. Podľa ich vyjadrenia náhradnú výsadbu budú realizovať v súlade so zákonom do troch rokov, ale pravdepodobne na iných vlastných pozemkoch, kde je pre zeleň viac miesta – to im umožňuje zákon.